Selma Dronkers

Email:

Voor alles begint het met het materiaal en de drager.
Scherpte/onscherpte, de nuances in toon, al de tinten grijs,
al de kleurnuances die met elke laag veranderen.

Lijnen vormen (opper)vlakken.
Het oppervlak is meer of minder doordringbaar.
Toevoegen, opbouwen: keuzes blijven leesbaar.
Zeer zorgvuldige afwegingen en beslissingen gaan samen
met intuïtieve ingrepen en toeval.
De tekeningen ontstaan via de weg van de geleidelijkheid.

In wezen is een werk onaf.
Het kan doorgroeien, veranderen, uit elkaar vallen, oplossen.
Eeuwig en vergankelijk tegelijkertijd.
Waar een tekening stopt is meestal wanneer totaal evenwicht in aantocht
lijkt te zijn of juist wanneer dit net gepasseerd is.
Ik geloof in de voorlopigheid, de steeds veranderende orde.

Dit besef verdiepte zich tijdens lang verblijf, op een paar vierkante meter,
op zee met de parallaxen, waar alles in beweging is, waar alles elk moment
anders is dan het leek, alles verschijnt en weer verdwijnt.
Niet kunnen focussen omdat er niets ís om op scherp te stellen.
Wat benauwend leek, bleek bevrijdend.
De tekeningen hebben het geziene beeld niet meer nodig.

De grondbeginselen van het tekenen fascineren me
en bieden oneindige speelruimte.