De Nederlandse Kring van Tekenaars

Voorgeschiedenis

De eerste plannen om de Nederlandse kunstenaars als groep hechter te organiseren, stammen uit de tijd van de bezetting in de jaren veertig van de vorige eeuw. Het belangrijkste doel dat men voor ogen had, was versterking van de sociale en maatschappelijke positie van kunstenaars. Kort na de bevrijding in mei 1945 werd hieruit voortkomend de Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars opgericht. De beeldend kunstenaars werden als onderdeel van deze federatie verenigd in de Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK).

In 1947 werd de Nederlandse Kring van Tekenaars opgericht. Henk Broer en Oey Tjeng Sit waren de drijvende krachten achter dit initiatief. De Kring had en heeft nog steeds tot doel de autonome tekenkunst onder de aandacht brengen. Onder autonome tekenkunst verstaat men die tekenkunst die nadrukkelijk niet bedoeld is als ontwerp, schets of studie. In de beginjaren was men streng in de leer: zwart-wit was de eis; zelfs gewassen tekeningen werden al met enige argwaan bekeken. Het tijdschrift van de Kring verscheen in die jaren dan ook onder de titel Zwart-wit en bracht, naast beschouwingen, vooral pentekeningen in lijncliché. Enkele bekende leden uit die eerste periode zijn Ruth Fischer, Willem Vaarzon Morel, Paul Citroen, Riek Wesseling, Ro Mogendorf, Jeanne Bieruma Oosting, Anton Martineau, Jan Sierhuis en Peter Vos.

In de jaren zestig werden de standpunten verruimd. Wel bleef het uitgangspunt hetzelfde: de tekening als autonoom kunstwerk onder de aandacht brengen door middel van exposities en publicaties. Jaarlijks waren er exposities in onder andere het Stedelijk Museum te Amsterdam, het Kunst Centrum Bergen en in de Leidse Lakenhal.

De Kring van Tekenaars nu

Na een aantal jaren van rust werd in 2007 op initiatief van Jaap Ploos van Amstel, Hans Landsaat en Fred Fritschy de vereniging nieuw leven ingeblazen. Een aantal nieuwe leden werden in de kring opgenomen en tijdens de ledenvergadering van 2007, in het sociëteitsgebouw van Arti et Amicitiae te Amsterdam, droegen Jaap Ploos van Amstel en Vaarzon Morel hun bestuursfuncties over aan het nieuwe bestuur. Het ledenaantal van de Kring bedraagt maximaal 35. Toelating wordt beslist door een ballotagecommissie die één keer per jaar bij elkaar komt.

Bestuur:

Wilma Laarakker, voorzitter
Joke Baaij, penningmeester
Janneke Tangelder, bestuurslid
Tom van Campenhout, bestuurslid
Rita Rutten, secretariaat