Over de NKvT

De NKvT is een relatief kleine landelijke vereniging, met tussen de 30 en 40 leden. De leden komen minimaal twee keer per jaar samen in een algemene ledenvergadering, organiseren regelmatig exposities op verschillende locaties in het land en organiseren daarnaast activiteiten waar leden elkaar en elkaars werk beter leren kennen. De kring wil er zijn voor tekenaars die met elkaar de ontwikkeling van de tekenkunst volgen en ook in hun eigen werk ontwikkeling en vernieuwing laten zien. De actviteiten van de kring en haar leden zijn te volgen op Facebook, Instagram en op de website nkvt.nl

Toelating tot de NKvT vindt plaats door middel van ballotage. Aanmeldingen en communicatie over de ballotage verlopen via het secretariaat. Bij aanmelding wordt gevraagd de belangstelling voor het lidmaatschap te motiveren.