Copyright

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, video, etc.) die u op deze site (www.nkvt.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft, berusten bij het bestuur en de leden van het NKvT. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door het bestuur van het NKvT of het desbetreffende lid of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de documenten niet veranderd worden, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright NKvT. All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Netherlands and international treaties.”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijn de teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.