Dronkers, Selma

Voor alles begint het met het materiaal en de drager.Scherpte/onscherpte, de nuances in toon, al de tinten grijs,al de kleurnuances die met elke laag veranderen. Lijnen vormen (opper)vlakken.Het oppervlak is meer of minder doordringbaar.Toevoegen, opbouwen: keuzes blijven leesbaar.Zeer zorgvuldige afwegingen en beslissingen gaan samenmet intu├»tieve ingrepen en toeval.De tekeningen ontstaan via de weg van de […]