Welkom

 

Over de NKvT:

In 1947 werd te Amsterdam de Nederlandse Kring van Tekenaars opgericht. Doel van de vereniging was het tekenen te beoefenen als autonome uiting, als doel op zich zonder te dienen als ontwerp of schets voor een ‘groter’ of ‘beter’ kunstwerk. In de eerste jaren van het Kringbestaan gold een rigoreuze beperking tot zwart-wit en lijn, van kleur kon geen sprake zijn. Zonder dat daartoe door het bestuur regels werden gesteld, werd er in de aanvangsjaren voornamelijk figuratief gewerkt.

De Kring van vandaag kent deze beperkingen niet. Zij laat een breed scala aan mogelijkheden toe in onderwerp, materiaal en opvatting. Monumentaal werk zowel als verfijnde, lyrische en schilderachtige tekeningen, vertellende naast nagenoeg abstracte werken vormen het spectrum van de huidige Kring. Het gebruik van hedendaagse (computer)technieken wordt evenmin geschuwd.

De herleving van de Kring valt samen met de bijzondere belangstelling die de tekening, zeker als monumentaal kunstwerk, momenteel ten deel valt. Wanden bestrijkende tekeningen zijn in de moderne kunst geen zeldzaamheid.