Welkom bij de Nederlandse Kring van Tekenaars

De tekening is allang niet meer ‘de schets vooraf’. Tekenen als autonome kunstuiting heeft de laatste decennia een vlucht genomen. Kunstenaars en musea hebben in toenemende mate belangstelling voor de tekenkunst in brede zin. Voor de tekening die op zichzelf staat, maar ook als onderdeel van installaties. Voor de tekening met potlood, houtskool of krijt op papier, maar ook voor het tekenen met digitale technieken.

De Nederlandse Kring van Tekenaars heeft sinds de oprichting in 1947 een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en bevordering van de autonome tekenkunst. Paul Citroen, Jan Sierhuis, Willem Vaarzon Morel, Jeanne Bieruma Oosting waren leden van het eerste uur.

Het werk van de hedendaagse tekenaars die zich bij de kring hebben aangesloten, laat een grote verscheidenheid zien in onderwerp, materiaal, formaat en benadering van het tekenen. Er is monumentaal werk, maar ook verfijnde, lyrische en schilderachtige tekeningen, er is verhalend werk, maar ook abstract werk. Op papier, op doek, op gips, plat, ruimtelijk, digitaal: tekenen kent oneindig veel dragers en verschijningsvormen.