Tentoonstelling Museum van Binnenuit

front copy

Ingeborg Oderwald

Twaalf Nederlandse tekenaars en twaalf Friese schrijvers lieten zich dit najaar door elkaar én door het Natuurmuseum inspireren. Een hele week gonsde het in het museum van de interactieve creativiteit, met als resultaat de tentoonstelling én het boek Het Museum van Binnenuit/It Museum fan Binnenút. De tentoonstelling is een samenwerkingsproject van het Natuurmuseum Fryslân, Tresoar en de Nederlandse Kring van Tekenaars

De opening is op vrijdag 13 maart 2015 om 16.00 uur, met een woord van welkom door Gerk Koopmans, directeur van het Natuurmuseum. Vier Friese schrijvers dragen hun werk voor en vier tekenaars ontfermen zich over de Nederlandse vertaling. Bert Looper, directeur van Tresoar, biedt Ton F. van Dijk, directeur van Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018, het eerste exemplaar van het boek aan. Hierna is er gelegenheid de tentoonstelling te bekijken.

Het project Het Museum van Binnenuit is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van: Douwe Kalma Stifting, P.W. Janssen’s Stichting, Stichting Herbert Duintjer Fonds, Stichting Siebolt Foundation en de Provincie Fryslân, Ofdieling Kultuer en Mienskip.

De tentoonstelling is te zien van 13 maart t/m 26 april 2015 in het Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden,  www.natuurmuseumfryslan.nl

Klik hier voor de openingstijden.

Bereikbaarheid: vanaf het station is het 15 minuten lopen naar het Natuurmuseum. Parkeren in de parkeergarage bij het Hoeksterend of in de parkeerkelder bij de Oldehove, vanaf de parkeergarages is het 5 minuten lopen naar het Natuurmuseum.

Deelnemende tekenaars en schrijvers:

Janneke Tangelder en Anders Rozendaal (proza)
Nora Hooyer en Elske Kampen (gedicht)
Wilma Laarakker en Arjan Hut (gedicht)
Francisca Tollenaar en Albertine Soepboer (gedicht)
Annemieke Harkema en  Sipke de Schiffart (gedicht)
Godelieve Smulders en Hilda Talsma (gedicht)
Danielle Vidal en Ale S. van Zandbergen (proza)
Ingeborg Oderwald en Jetske Bilker (gedicht)
Edith Sont en Bart Kingma (gedicht)
Jan van Spronsen en Ytsje Hoekstra (gedicht)
Hanneke Franken en Edwin de Groot (gedicht)
Mia Westerhof en Sytse Jansma (gedicht)