Persbericht ‘De Peel op papier’

Foto voor uitnodiging en persbericht 'De Peel op papier'

Janneke Tangelder, Winters Peellandschap met berkenbomen, 2015

Een samenwerkingsproject van Museum De Wieger in Deurne en de Nederlandse Kring voor Tekenaars.

Tijdens de maanden juni tot en met september tonen 14 leden van de Nederlandse Kring voor Tekenaars in Museum De Wieger tekeningen die geïnspireerd zijn op het ruige landschap van de Peel en op verhalen en legenden rond deze bijzondere streek.

De tentoonstelling loopt van 21 juni tot en met 20 september 2015. De opening van deze expositie is op zondag 21 juni 2015 om 15.00 uur. Het openingswoord zal worden uitgesproken door Frank Lubbers.

Bij deze tentoonstelling verschijnt een publicatie waarin naast een inleiding, geschreven door Frank Lubbers, van alle deelnemende kunstenaars enkele tekeningen zijn afgebeeld.

De Nederlandse Kring van Tekenaars is al in 1947 te Amsterdam opgericht. Doel van de vereniging was het tekenen te beoefenen als autonome uiting, als doel op zich zonder te dienen als ontwerp of schets voor een ‘groter’ of ‘beter’ kunstwerk. In de eerste jaren van het Kringbestaan gold een rigoureuze beperking tot zwart-wit en lijn, van kleur kon geen sprake zijn. Bovendien werd er zonder dat daartoe door het bestuur regels werden gesteld in de aanvangsjaren voornamelijk figuratief gewerkt.

De Kring van vandaag kent deze beperkingen niet. Zij laat een breed scala aan mogelijkheden toe in onderwerp, materiaal en opvatting. Monumentaal werk zowel als verfijnde, lyrische en schilderachtige tekeningen, verhalende, naast nagenoeg abstracte werken vormen het spectrum van de huidige Kring. Het gebruik van hedendaagse technieken, waaronder ook computertechnieken, wordt evenmin geschuwd.

Ter voorbereiding van deze tentoonstelling heeft een aantal deelnemers aan deze expositie speciaal nieuw werk gemaakt dat ingaat op de vele kleurrijke aspecten van de Peel. Daartoe trok een aantal kunstenaars het gebied in om op locatie de atmosfeer en de specifieke vormen van de Peel te bestuderen.

Weer anderen verdiepten zich meer in de geschiedenis en de literaire bronnen die de Peel als onderwerp hebben. Daaruit ontstond een zeer gevarieerd beeld. Aan de ene kant beelden over de uitgestrektheid en de soms melancholieke sfeer van dit gebied met zijn typerende begroeiing. Aan de andere kant beelden waarin de sporen van een bijzondere geschiedenis zichtbaar werden gemaakt, als ook de talloze verhalen van schrijvers als Anton Coolen en Toon Kortooms.

De deelnemende kunstenaars zijn:

Johan Breuker, Annemieke Harkema, Wilma Laarakker, Ank Overweel, Jaap Schlee, Godelieve Smulders, Edith Sont, Jan van Spronsen, Janneke Tangelder, Francisca Tollenaar, Willem Vaarzon Morel, Jan Vosman, Mia Westerhof en Wim Worm.

Rondleiding.

Mia Westerhof, één van de deelnemers aan de tentoonstelling ‘De Peel op papier’, zal u in een rondleiding een klein inkijkje geven in de mogelijke totstandkoming van de tekening.

Datum: zondag 5 juli 2015. Verzamelen in de hal van Museum de Wieger. Tijd: 13.30 uur. Deelname aan de rondleiding is gratis. Wel graag reserveren door uw naam en adres te sturen naar miawesterhof@nullversatel.nl of te bellen naar 06-043924554. Bij voldoende aanmelding is er korting op de entreeprijs.

Bestuur en de medewerkers van De Wieger in Deurne zijn buitengewoon verheugd over het resultaat van dit samenwerkingsproject en zij nodigen u dan ook van harte uit voor de opening van deze tentoonstelling.

Museum De Wieger is geopend van dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Oude Liesselseweg 29, 5751 WN DeurneDe WIEGER, logo
Tel: 0493 – 322 930
www.dewieger.nl
info@nulldewieger.nl