Overweel, Ank

Het is een drijvende kracht in mijn leven
Inspiratiebron : de nadrukkelijke herkenbaarheid van de zichtbare werkelijkheid. Zij is het vertrekpunt en ontleent betekenis aan de aard en intensiteit van mijn ervaring. Het gaat om het magisch moment, waarop afbeelden eindigt en verbeelden begint.
Deze extra dimensie wil ik zichtbaar maken.

Mijn doorwerkte bladen zijn het resultaat van ontwerpschetsen. Die zijn nodig omdat corrigeren slechts beperkt mogelijk is, bij gebruik van kleurpotloden.
De aquarellen maak ik met uiterst fijne penselen.

Als thema; aanvankelijk de mens in diverse gemoedstoestanden. Later het stilleven. De dingen, maar delen van menselijk handelen blijven aanwezig. Ook de natuur. Met name: wat zich afspeelt aan een ruige kustlijn tussen eb en vloed.


Foto's: Bas Bakermans en Peter Cox

Ank Overweel      
040 – 251 22 24

Werk (klik voor groter beeld):