Het Museum van Binnenuit tijdens Kunstmaand Ameland 2015

Expositie It Museum fan Binnenút – Het Museum van Binnenuit
Samenwerkingsproject Kunstmaand Ameland met Natuurmuseum Fryslân, Nederlandse Kring van Tekenaars en Tresoar.

Tekenaars en schrijvers samen in expositie in De Amelander Kaap
(31 oktober t/m 29 november 2015)

In september 2014 hebben tekenaars van de NKvT en Friese schrijvers rond in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden gewerkt. Als Artists in Residence kozen de tekenaars een favoriet object uit en maakten er ter plekke schetsen van om deze later in hun atelier uit te werken. Vervolgens gingen ze in gesprek met een dichter/schrijver,  die op zijn of haar beurt een korte impressie van de schetsen gaf in een gedicht of tekst. Tekenaar en auteur probeerden ieder met hun eigen medium, beeld en tekst, de verbinding met de collectie te leggen.

10 tekenaars versus 10 schrijvers
Wat het eindresultaat is geworden was van 14 maart tot en met 26 april 2015 te zien in de expositie It Museum fan Binnenút – Het Museum van Binnenuit in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Een bijzondere selectie van de tekeningen in combinatie met bijbehorende gedichten of verhalen, wordt in de context van de Kunstmaand Ameland 2015 in een nieuwe setting getoond aan het kunstpubliek.

De literaire bijdragen zijn van:  Albertina Soepboer,  Hilda Talsma, Sipke de Schiffart,  Arjan Hut, Elske Kampen,  Ale S. van Zandbergen, Jetske Bilker, Bart Kingma, Yva Hokwerda  en Sytse Jansma.

De tekeningen zijn van: Annemieke Harkema, Nora Hooijer, Wilma Laarakker, Ingeborg Oderwald, Godelieve Smulders, Edith Sont, Jan van Spronsen, Francisca Tollenaar, Danielle Vidal en Mia Westerhof.

‘It Museum fan Binnenút – Het Museum van binnenuit’
De titel refereert aan de zoektocht naar het wezen, of misschien wel ‘de ziel’ van het Natuurmuseum Fryslân. Het doel van deze bijzondere samenwerking was het samenvoegen van twee creatieve uitingsvormen, waarbij tekenaars en schrijvers elkaar stimuleerden en inspireerden tot een verrijkende kruisverbinding!
Tresoar is altijd op zoek om Friese auteurs een nieuw podium te bieden: een nieuwe manier om inspirerende gedichten of teksten te produceren in samenwerking met kunstenaars uit een andere discipline. Behalve de expositie in samenwerking met tekenaars, verzorgt Tresoar ook literaire optredens tijdens de Kunstmaand. Zie hiervoor het programmaboekje.

Tweetalige bundel
Van het samenwerkingsproject is ook een tweetalige bundel verschenen in het Fries en het Nederlands, waarbij de tweetaligheid door de gekozen vormgeving een zeer bijzonder karakter heeft gekregen. Het eerste exemplaar van het boek is destijds door Bert Looper, directeur van Tresoar, aangeboden aan Ton F. van Dijk, directeur van Leeuwarden Fryslân 2018. In het boek is een selectie van de tekeningen opgenomen die bij de oorspronkelijk Friese gedichten met een Nederlandse vertaling behoren (of andersom).

Het boekje is in Nes bij de Kunstmaand Ameland winkel te koop voor slechts € 5,00 en is helemaal gratis als u zich opgeeft voor de literaire avond op woensdagavond 11 november in de Amelander Kaap.

http://www.kunstmaandameland.com/kunstenaarsoverzicht/Tekeningen