Hamer, Jan de

Jan de Hamer is in feite zuiver een mysticus en een herboren oude Chinees, die niet zozeer vormen ritmeert, maar uit een ritmisch besef van de ondeelbaarheid der natuurverschijnselen tot een begrenzing in bijzindere kleurvormen komt.

Als zodanig werkt hij niet in de klassieke zin, d.w.z. observerend naar de natuur, maar zoals de Chinezen, participerend in de natuur.

Om kort te gaan: hij geeft natuur zonder naturalisme en stijl zonder stylering.

Jan de Hamer
020 – 622 39 88

Werk (klik voor groter beeld):